Verotyöryhmän ehdotukset syventäisivät toimeentuloeroja ja vaikeuttaisivat lapsiperheiden asemaa

Kannanotto

21.12.2010

 

Verotyöryhmän esitykset muodostavat hyvän keskustelupohjan verotuksen muutostarpeille. Yleislinjaltaan veroehdotukset olisivat ongelmalliset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Hyvin toimeentulevien verotus kevenisi ja ehdotus johtaisi aiottua vahvempaan tarpeeseen leikata menoja. Yhteisöveron kevennys on kannatettavaa yritysten toimintakyvyn kannalta, mutta kevyempi verokevennys siinä riittäisi, esimerkiksi kevennys kahdella prosenttiyksiköllä 24 %:iin. Samoin tuloverotusta ei ole tarpeen keventää esitetyllä tavalla. Kahden miljardin euron menetyksen paikkaaminen vaatisi mittavia menoleikkauksia. Lapsiperheiden asema tulisi verotuksessa huomioida. Lapsiperheiden tulonsaajille tulee antaa ansiotulovähennys, joka helpottaa etenkin pieni- ja keskituloisten asemaa.

Verotyöryhmän ehdotus valmisteverojen, erityisesti terveysverojen korotuksesta, on kannatettava, samoin ehdotus pääomatuloverokannan korotuksesta. Arvonlisäveroon voidaan tarvittaessa tehdä korotuksia, mutta elintarvikkeiden arvonlisäveroa ei pidä korottaa. Ongelmallisia ovat myös ehdotukset leikkauksista asuntolainojen korkovähennyksiin.

 

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd)