Radikaalin islamin uhka otettava vakavasti

Tukholman keskustassa lauantai-iltana tapahtuneita räjähdyksiä tutkitaan terroritekoina. Presidentti Tarja Halosen mukaan terrori-isku Suomessa on vain ajan kysymys. Radikaalin islamin uhka on otettava vakavasti. Toisen sukupolven siirtolaiset näyttävät olevan suurimmassa vaarassa radikalisoitua. Köyhyys ja työttömyys ei selitä radikalisoitumista ainakaan täysin. Monet länsimaissa toimineet terroristit ovat koulutettuja, työelämässä toimivia, päällisin puolin yhteiskuntaan integroituneita kansalaisia. Ilmiön ymmärtämisessä tarvitaan uskonnollista lukutaitoa. Aggressiivinen tulkinta islamilaisesta jihadista, pyhästä sodasta ruokkii terrorismia toisuskoisia kohtaan.
Sisäasiainministeriö julkaisi elokuussa dosentti Marco Krogarsin tekemän tutkimuksen sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön kehitysnäkymistä. Lainaus raportista: ”Kokemukset Euroopasta osoittavat, ettei kulttuurisesti hyvin erilaiset lähtökohdat omaava siirtolaisväestö integroidu helposti kantaväestöön. Syntyy etnisiä keskittymiä – jopa kaupunginosia – joissa eletään erilaisin pelisäännöin kuin toisaalla samassa valtiossa. Helposti käy myös niin, että lähtömaista periytyvät moraalikäsitykset siirtyvät sellaisenaan kohdemaahan, vaikka niiden ja vallitsevan lainsäädännön ristiriita olisi ilmeinen. Yksilöiden toimintaa ohjaavat erilaiset moraaliset ja uskonnolliset koodit lainsäädäntöä vahvemmin. Syntyy konflikteja, jotka yleensä vain vahvistavat eriytymiskehitystä. Suomessa käyttöönotettu termi, kotouttaminen, on positiivisesta lähtökohdastaan huolimatta vaikeasti implementoitavissa mittavien kulttuurierojen vallitessa.”..
Maahanmuuttajien eristäytymistä tulee ehkäistä. Suomen kielen opetus, työllistyminen, integroiva asuntopolitiikka ja arkinen tutustuminen kantaväestöön estävät syrjäytymistä. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitsemme ja turvapaikanhakijoita tulee kohdella ihmisarvoisesti. Kiintiöpakolaisten valikoinnissa tulee kiinnittää huomiota heidän mahdollisuuteensa sopeutua kulttuurisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Radikaali-islamia ruokkivien ghettojen syntymistä pitää ehkäistä.