Koulutuksesta pudonneet nuoret

Tänään täysistunnossa keskustelimme toimeentulotukea koskevasta hallituksen esityksestä, jonka mukaan alle 25-vuotiaan saamaa tukea voidaan leikata 20 tai jopa 40 %:lla, jos hän on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt siitä. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat tyrmänneet ehdotuksen.

Toimeentulotuen perusosan alentaminen ja erityisesti siihen liittyvä kokonaisvaltainen suunnitelma nuoren aktivoimiseksi on tarkoitettu osaltaan edesauttamaan nuoren omatoimisuutta ja sijoittumista yhteiskuntaan. Tämä tavoite on hyvä ja yhteinen – mutta lakiehdotuksessa esitetty keino epäonnis-tunut ja toimii päämääränsä vastaisesti. Perusturvan alentaminen ei toimi kannustimena, jollei nuo-ren kohtaamiseen ja hänen elämäntilanteensa perusteelliseen selvittämiseen ole resursseja. Sosiaalityön resurssit ovat kunnissa heikot. Palvelujärjestelmämme ei pysty turvaamaan apua syrjäytymisvaarassa oleville tai jo vakavasti syrjäytyneille nuorille. Esitetyn kaltainen perusosan alennus olisi mahdollinen vain tilanteessa, jossa palvelujärjestelmä toimisi hyvin ja eri toimijat pystyisivät aidosti tukemaan nuorta hakeutumaan koulutukseen ja työelämään. Nyt nuori jää yksin ja häneltä uhataan viedä pienetkin mahdollisuudet sinnitellä arjessaan. Nuoren aktivoiminen edellyttää toisenlaisia keinoja kuin mitä esitetty sanktiomalli edustaa. Nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä, kokonaisvaltaisia palveluja, jotka pitkäjänteisesti tukevat ja kannustavat nuorta takaisin koulukseen ja sitä kautta työelämään.

Huomenna laista äänestetään.