Jätevesiasetus pöntöstä alas!

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi mietinnön, jossa se edellyttää kiistellyn jätevesiasetuksen kumoamista. Valiokunnan mielestä asetus sisältää määräyksiä, jotka olisi nostettava lain tasolle. Valiokunta korostaa, että vaatimusten tulee olla sen tasoisia, että ne voidaan kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla täyttää. Tätä edellytimme jo asiasta tekemässämme välikysymyksessä – asetuksen kumoamista ja haja-asutusalueiden vesistöjen suojelua lain tasolla.

Jätevesiasetus on valuvikainen, sillä asukkaille kalliiksi tulevien vaadittujen toimien arvioidaan vaikuttavan vesien tilaan varsin vähän. Asetuksen tavoitteena on haja-asutusalueiden talousjätevesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentäminen, kun sen olisi pitänyt lähteä vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisestä.

Asetus ei ole laajassa ja harvaanasutussa maassa kohtuullinen, koska se pakottaa siirtoviemärin ulkopuolella asuvat ympäristönsuojelun kannalta merkitykseltään vähäisiin, mutta kalliisiin investointeihin. Asetus aiheuttaa jopa 2,5 miljardin euron kustannukset maaseudun asukkaille. Noin miljoonaa suomalaista asuu viemäriverkostojen ulkopuolella. Haja-asutusalueita säätelevä jätevesilainsäädäntö koskee niin suurta osaa suomalaisia ja on taloudellisilta vaikutuksiltaan niin mittava, että se tulee säätää lain tasoisesti.

Vuonna 2004 voimaan tulleen jätevesiasetuksen siirtymäaika päättyy 2014. Noin 10 -15 prosenttia asetuksen koskemista kiinteistöistä on hankkinut asetuksen edellyttämän puhdistusjärjestelmän. Kysymys herää: miten kumottavan asetuksen kustannukset korvataan niille, jotka jo ovat ennättäneet hankkia kalliit ja osin heikkotehoiset puhdistuslaitteet.

 

Kolumni julkaistu kd-lehdessä 2.12.2010