Valtion tuottavuusohjelma vaarantaa turvallisuutta

TIEDOTE

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) Valtakunnallisilla vankilalähetyspäivillä Tampereella 6.11.2010 klo 13.30:

 

Eduskunta on viime vuosina useita kertoja ilmaissut huolensa kriminaalipolitiikan ahdingosta. Valtion tuottavuusohjelma uhkaa vähentää vankilan henkilöstön määrää entisestään, mikä on ongelmallista uusintarikollisuuden torjumisen ja vankiloiden turvallisuuden kannalta. Suomen vangit ovat psyykkisesti ja fyysisesti sairaita. Mielenterveyden häiriöt ja erityisesti päihderiippuvuus ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Tuoreessa tutkimuksessa elinaikainen päihderiippuvuus todettiin neljällä viidesosalla, alkoholiriippuvuus kahdella kolmasosalla ja amfetamiiniriippuvuus kahdella viidesosalla kaikista vangeista. Persoonallisuushäiriödiagnoosin sai kaksi kolmesta tutkittavasta. Erilaisia ruumiillisia sairauksia oli runsaasti, vaikka tutkittavien keski-ikä oli alle 40 vuotta. Vain puolet oli täysin työkykyisiä.

Vapautuvien vankien tukiverkostot ovat häpeällisen huonot. Puolet vangeista vapautuu kadulle muovikassi kädessä ja muutama kymppi rahaa taskussa, asunnottomana ja työttömänä. Tällä hetkellä tukijärjestelmät ovat pääasiassa pienten ja koordinoimattomien kansalaisjärjestöjen sinänsä arvokkaan toiminnan varassa. Kuntien kuormitetusta sosiaalitoimesta harvoin löytyy resursseja vapautuneen vangin riittävään tukemiseen.

Vankeusajan terveydenhoidosta vastaa valtio, vapautumisen jälkeen kotikunta. Vankilaterveydenhuollon ja kuntien terveyspalvelujen tulisi kyetä saumattomaan yhteistyöhön. Vankilassa aloitettu sairauksien ja päihdeongelmien hoito sekä kuntoutus usein katkeavat. Vankeinhoitoon suunnatusta kamreerimaisesta tuottavuusohjelmasta tulee luopua ja sen sijaan ryhtyä lisäämään kriminaalihuollon tuottavuutta uusintarikollisuuden vähentämisen ja vapautuvien vankien yhteiskuntaa sopeutumisen kannalta. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan myös kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien panosta. Kriminaalipolitiikassa tulee myös tunnustaa vankeinhoidon hengellisen työn suuri yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys.

Jokainen rikoskierteeseen juuttunut ihminen tuottaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia ja turvattomuutta. Panostukset kriminaalipolitiikkaan maksavat itsensä takaisin.