Seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi terveydenhuollon tason nostaminen

TIEDOTE

julkaisuvapaa

3.11.2010 klo 16

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) Forssassa 3.11.2010 klo 16:

 

Vaalien jälkeisen hallituksen tulee asettaa tavoitteeksi nykyisen työterveyshuollon tasoiset perusterveydenhuollon palvelut kaikille. Askeleena tätä kohti olisivat terveyskeskusten aikuisneuvolat, joiden ennaltaehkäiseviin palveluihin tulisi oikeus työttömille, eläkeläisille, kotiäideille, pienyrittäjille ja muille, jotka eivät ole kattavat työterveyshuollon tai koulu- ja opiskelijaterveyshuollon piirissä. Terveys- ja sosiaalitoimesta voidaan pitkällä tähtäimellä saada kustannussäästöjä vahvistamalla ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja.

Suomalaisen terveydenhuollon kipupisteitä ovat suuret terveyserot väestöryhmien kesken, eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa ja korkeat omakustannusosuudet lääke- ja palvelukustannuksista. Hallituksen tällä vaalikaudella runnomat terveydenhuollon maksukorotukset lisäsivät entisestään epäoikeudenmukaisuutta. Ehdotamme terveydenhuollon yhtenäistä maksukattoa, mikä auttaisi etenkin paljon sairastavia.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan, kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää. Nuorten työkyvyttömyys on lisääntynyt kolmessa vuodessa lähes kolmanneksella. Työterveyslaitos laskee nuorten työkyvyttömyyden hinnaksi pelkästään toissa vuonna noin 6,6 miljardia euroa. Mielenterveyspalveluiden hoitotakuu on pikaisesti uudistettava ja siihen tulee sisällyttää oikeus hakea välitöntä apua matalan kynnyksen hoitopaikoista ilman byrokratiaa.

Valtionosuuslainsäädäntöä tulee uudistaa edistämään terveyttä. Kuntien saamaa terveydenhuollon valtionosuutta säätelevä sairastavuuskerroin lasketaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien alle 55-vuotiaiden lukumäärän perusteella. Sairastavuuskerroin ei kannusta vähentämään työkyvyttömien määrää. Päinvastoin – mitä nuorempana kuntalaiset siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle, sitä enemmän kunta saa rahaa.