Vammaisten työllisyysastetta nostettava

TIEDOTE
julkaisuvapaa 6.10.2010 klo 18

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen Hämeenlinnassa vammaispoliittisessa tilaisuudessa 6.10.2010 klo 18:

Vammaisten työllisyysastetta nostettava

Vammaisista työikäisistä ihmisistä työskentelee vain kolmasosa. Heidän työttömyytensä kestää usein pitempään kuin muiden. Yli puolet työssäkäyvistä vammaisista ihmisistä on ns. matalapalkkatöissä. Toimeentulon parantaminen edellyttää, että vammaisten työllisyysastetta nostetaan. Yhteiskunnan tuki- ja palvelujärjestelmät eivät luo sujuvia työllistymispolkuja vammaisille. Tukitoimia ei myöskään tunneta tai työnantajat kokevat erityisjärjestelyt liian työläänä. Moni vammainen, jopa korkeakoulutettuna, joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle tahtomattaan, koska ei ole onnistunut saamaan töitä. Asenteiden muuttamista ei edistä työvoimahallinnossa vammaisjärjestöjen toistuvista vaatimuksista huolimatta edelleen käytössä oleva vajaakuntoinen-termi. Työkyvyttömäksi leimaamisen sijasta pitäisi keskittyä ihmisen kykyihin.

Työhönvalmentajapalvelu tulee ottaa laajasti käyttöön vammaisten henkilöiden työllistymiseksi tavallisiin työyhteisöihin avoimille työmarkkinoille. Työpaikoilla tulee olla valmiutta poistaa niistä johtuvat esteet vammaisen sopeutumiseksi työyhteisöön niin, että hänen osaamisensa voidaan ottaa käyttöön täysimääräisesti. Joissakin maissa vammaisten työllistymistä tuetaan henkilöstön määrään sidotuilla työpaikkakiintiöillä.  Tällaisen säätelyn soveltaminen suomalaiseen työelämään tulee selvittää, ellei muilla keinoin vammaisten työllisyysastetta saada ripeästi nostettua.