Poliitikollakin on uskonnonvapaus

Pääministeri Mari Kiviniemi varoitti 19.10. sekoittamasta uskontoa ja politiikkaa. Kuitenkin hän itse esitti kirkolle vaatimuksen: ”Ihmisten tuomitseminen ei kuulu kirkon sisälle.”

Vihreä Liitto kannattaa seurakuntavaaliteeseissään sitä, että kirkko siunaa kaikkien sitä toivovien liitot. Monet kansanedustajat ovat esittäneet vaatimuksen homosuhteiden siunaamisesta kirkossa. Miksi näitä poliitikkoja tai puolueita ei syytetä uskonnon ja politiikan sekoittamisesta tai kirkon asioihin puuttumisesta?

Poliitikoille sallitaan vapaus esittää liberaaleja näkemyksiä kirkosta ja uskosta, sen sijaan klassiseen kristinuskoon perustuvat mielipiteet tuomitaan uskonnon ja politiikan sekoittamiseksi.

En hyväksy vähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemista tai syrjintää. En ole missään kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa. En ole vaatinut homoseksuaalien ”eheyttämistä”. Jos seksuaalinen poikkeavuus tai muu riippuvuus häiritsee ihmistä itseään, hänellä tulee olla oikeus saada tukea. Ihmisen seksuaalinen identiteetti voi muuttua asteittain suuntaan ja toiseen. Lailla ei voida säätää ihmisten yksityiselämän moraalisia valintoja.

Sen sijaan kannatan avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. Puoluevaltuustomme on yksimielisesti torjunut ehdotukset sukupuolineutraalista avioliittolaista.

Puolueen tehtävä ei ole määritellä sitä, mikä on syntiä tai miten ihminen pelastuu, mutta jokaisella kristityllä on uskonnonvapauteen perustuva oikeus kertoa uskonsa perustasta.

Kristittynä toivon, että seurakunnat olisivat armoa tarvitsevien yhteisöjä, joihin erityisesti syrjityt ja kiusatut ovat tervetulleita. Kirkon jäsenenä ajattelen, että kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, lakia ja evankeliumia. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muistakin avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Homoseksuaalit ystäväni ovat samassa rintamassa kanssani asiassa.

Yhdenkään miehisyys tai naiseus ei ole täydellistä ja eheää. Ihmisen ei tarvitse ”eheytyä” saadakseen synnit anteeksi.

Kristinusko ei ole lain, vaan armon uskonto. Hyvillä teoilla, moraalisilla valinnoilla tai uskonnollisilla ansioilla ei kukaan pelastu, ainoastaan turvautumalla ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen.

 

PÄIVI RÄSÄNEN
KANSANEDUSTAJA, KRISTILLISDEMOKRAATTIEN PUHEENJOHTAJA
Mielipidekirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 29.10.2010