Oikeus saattohoitoon jokaiselle sitä tarvitsevalle

TIEDOTE

julkaisuvapaa 4.10.2010 klo 13

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) juhlapuheessaan Vanhusten viikon juhlassa Hausjärvellä Oitissa 4.10 klo 13: 

Oikeus saattohoitoon jokaiselle sitä tarvitsevalla

Saattohoito on Suomessa sattumanvaraista eikä se täytä eurooppalaisia hoitosuosituksia. Muissa EU-maissa on viime vuosina luotu paremmat edellytykset kuolemaa lähestyvien ihmisten hoidolle. Norjassa joka kunnassa on vähintään yksi saattohoitoon erikoistunut lääkäri ja sairaanhoitaja. Eduskunnan käsittelyssä olevassa uudessa terveydenhuoltolaissa säädetään, että kärsimysten lievittäminen on osa kunnan järjestämisvastuun piirissä olevaa sairaanhoitoa. Varsinaista hoitotakuuta saattohoidon järjestämiseksi ei kuitenkaan säädetä eikä saattohoitoa mainita itse pykälässä.

Suomessa noin 15 000 parantumattomasti sairasta tarvitsee vuosittain saattohoitoa. Suomen neljä saattohoitokotia pystyvät hoitamaan vuodessa vähän yli tuhat potilasta. Vain yksi kymmenestä kuolee kotona, vaikka se on monen toive: joka neljäs saattohoidossa oleva haluaisi viettää elämänsä lopun omassa kodissaan.

Kotisaattohoidon lisäämisen esteitä ovat omaisten saaman henkisen tuen ja levon puute, hoidon kaatuminen yhden omaisen harteille sekä omaishoidon tuen puute tai pienuus. Kotiin järjestettävä saattohoito edellyttää omaisen läsnäoloa ja hoivavastuuta. Tämä edellyttäisi sitä, että saattohoitoa varten olisi mahdollista saada hoitovapaata lasten hoitovapaan tapaan.

Suomessa kuolee tänä vuonna yli 52 000 ihmistä ja vuonna 2030 noin 65 000. Kuolevien potilaiden hyvä hoito tulee olla kaikkien ulottuvilla – niidenkin, jotka eivät ole tehneet erillistä hoitotahtoa. Saattohoidossa vältetään tarpeettomia, potilasta rasittavia hoitoja, mutta keskitytään oireita tehokkaasti lievittäviin hoitoihin. Hyvä saattohoito on myös eettinen vastaus vaatimuksiin eutanasian laillistamiseksi. Saattohoidon osaaminen tulee saada osaksi niin lääkäreiden kuin muun terveydenhoitohenkilöstön peruskoulutusta. Hyvällä kuolemalla on suuri yhteisöllinen merkitys.