Armon ja ihmisarvon sanoma

Pääministeri Kiviniemi varoitti sekoittamasta uskontoa ja politiikkaa. Kuitenkin hän samassa haastattelussa itsekin esitti kirkolle vaatimuksen: ”Ihmisten tuomitseminen ei kuulu kirkon sisälle. Itseäni ovat haitanneet juuri nämä tuomitsevat sävyt”. Vihreä Liitto kannattaa seurakuntavaaliteeseissään sitä, että kirkko siunaa kaikkien sitä toivovien liitot. Monet kansanedustajat ovat esittäneet vaatimuksen homosuhteiden siunaamisesta kirkossa.

Miksi näitä poliitikkoja tai kokonaisia puolueita ei syytetä uskonnon ja politiikan sekoittamisesta tai kirkon asioihin puuttumisesta? Liberaaleja näkemyksiä puoltaville poliitikoille sallitaan ilman arvostelua vapaus ottaa kantaa kirkolliseen keskusteluun, sen sijaan klassiseen kristinuskoon perustuvat mielipiteet tuomitaan uskonnon ja politiikan sekoittamiseksi.

En hyväksy vähemmistöjen ihmisoikeuksien polkemista tai syrjintää. En ole missään kyseenalaistanut homoseksuaalien ihmisarvoa. En ole vaatinut homoseksuaalien ”eheyttämistä”. Jokaisella tulee halutessaan olla oikeus tukeen ja terapiaan. Jos seksuaalinen poikkeavuus tai muu riippuvuus häiritsee ihmistä itseään, hänellä on oikeus saada vertais- ja muuta tukea. Ihmisen seksuaalinen identiteetti voi muuttua asteittain suuntaan ja toiseen. Lailla ei voida säätää ihmisten yksityiselämän moraalisia valintoja, jokaisella on laillinen oikeus valita elämäntapansa omien arvojensa pohjalta.

Sen sijaan kannatan avioliittolain säilyttämistä nykyisellään, miehen ja naisen välisenä. Puoluevaltuustomme on yksimielisesti torjunut ehdotukset sukupuolineutraalista avioliittolaista. Puolueen tehtävä ei ole määritellä sitä, mikä on syntiä tai miten ihminen pelastuu, mutta jokaisella kristityllä on uskonnonvapauteen perustuva oikeus kertoa uskonsa perustasta.

Kristittynä toivon, että seurakunnat voisivat olla armoa tarvitsevien syntisten ihmisten yhteisöjä, joihin syrjityt ja kiusatut ovat tervetulleita, riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta. Kirkon jäsenenä ajattelen, että kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Homoseksuaalit ystäväni ovat olleet samassa rintamassa kanssani tässäkin asiassa.

Maailmassa ei löydy ketään, jonka miehisyys tai naiseus olisi täydellistä ja eheää. Ihmisen ei tarvitse ”eheytyä” saadakseen synnit anteeksi. Kristinusko ei ole lain, vaan armon uskonto. Omilla hyvillä teoilla, moraalisilla valinnoilla tai uskonnollisilla ansioilla ei kukaan pelastu, ainoastaan turvautumalla ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen.

 

Päivi Räsänen

puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja (kd)

 

Artikkeli on julkaistu Aamupostissa 30.10.2010 pääkirjoitussivulla Arkadianmäeltä -palstalla.