Oman uskonnon opetuksen asema on turvattava – uskonnollisen lukutaidon merkitystä ei ymmärretä

TIEDOTE

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen puheessaan Kd:n Keski-Suomen piirin tilaisuudessa Jyväskylässä 11.9 klo 15.30:

Oman uskonnon opetuksen asema on turvattava – uskonnollisen lukutaidon merkitystä ei ymmärretä

 

Opetusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan oman uskonnon opetuksen tuntimäärä vähenisi kaikille uskonnoille yhteisen etiikan opetuksen kustannuksella. Perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevat päätökset vaikuttaisivat maamme koulujen kasvatustyöhön aina 2030-luvulle saakka.

Kokoomus meni vielä pidemmälle puoluekokouspäätöksessään ja esitti, että oman uskonnonopetuksesta luovuttaisiin kokonaan peruskoulussa ja toisella asteella. Puoluekokous haluaa, että oman uskonnon opetuksen tilalle tulisi kaikille uskontokunnille ja uskonnottomille yhteinen uskontotieto. Päätöstä perusteltiin maahanmuuttajien kasvavalla määrällä.

Oman uskonnonopetuksen syrjäyttäminen uskontotiedolla merkitsisi käytännössä nykyisenkaltaisen elämänkatsomustiedon ulottamista kaikille koululaisille. Esitys ei ole vahinko, sillä kokoomuslainen opetusministeri Henna Virkkunen väläytti hanketta jo vuosi sitten. Puolueen linjanmuutos on hämmentävä. Aiemmin oman uskonnonopetuksen tuhoamista on tarjoiltu vasemmistopuolueiden ja vihreiden taholta.

Maahanmuuttajien uskonnonvapautta tulee kunnioittaa, mutta sillä perusteella ei pidä romuttaa kristittyjen lasten oikeutta saada oman uskonnon opetusta. Kaikille yhteistä uskontotietoa voisi verrata kieltenopetukseen, jossa opetettaisiin sekaisin kaikkia kieliä. Oman äidinkielen oppiminen luo pohjan muiden kielten opiskeluun. Myös uskonnollinen lukutaito, jota tarvitaan enenevästi kulttuurien kohdatessa, syntyy parhaiten oman uskonnon opetuksen kautta. Oman uskonperinnön tunteminen ja sisäistäminen antaa valmiuksia ymmärtää muita uskontoja. On väärin kuvitella, että olisi olemassa arvoista vapaata etiikkaa. Etiikka on oikean ja väärän ymmärtämistä määriteltyjen arvolähtökohtien pohjalta. Kristillinen usko ja siitä nouseva kulttuuriperintö ovat suomalaisen yhteiskunnan aarre, jota ei pidä ryhtyä hävittämään kouluopetuksesta.