Hallitus on unohtanut lupauksensa terveydenhuollon maksukatosta

TIEDOTE
julkaisuvapaa 22.09.2010 klo 18.30

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) Lahdessa terveyspoliittisessa illassa 22.9.2010 klo 18.30:

Hallitus on unohtanut lupauksensa terveydenhuollon maksukatosta

Hallituksella on viimeiset hetket lunastaa lupauksensa ja luoda yhtenäinen, riittävän alhainen maksukatto terveydenhuollon maksuille.

Pääministeri Kiviniemen vahvistamassa, vaalien 2007 jälkeen kirjoitetussa hallitusohjelmassa sitoudutaan luomaan sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudenmukaisempi maksukattojärjestelmä paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien aseman parantamiseksi. Hallitus on toiminut aivan päinvastoin.

Terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin 17 %:lla, mikä tuntuu erityisesti sairaalapäivä- ja poliklinikkamaksuissa, joissa ei ole samanlaista kolmen käyntikerran puskuria kuin terveyskeskusmaksuissa. Kaikkein rajuin vaikutus korotuksilla oli kunnallisen hammashuollon maksuihin, joihin tehtiin lähes 30 % korotus. Suun terveydenhuollon maksujen korotus on erityisen tuntuva, sillä ne eivät sisälly maksukattoon. Asiakasmaksut ulotettiin myös sairaanhoitajan vastaanotoille.

Suomessa niin lääkkeille, asiakasmaksuille kuin matkakuluille ovat käytössä erilliset maksukatot, joiden yhteenlaskettu taso nousee n. 1400 euroon – ja merkittävä osa terveyskuluista jää tyystin maksukaton ulkopuolelle. Suomalaisen potilaan omakustannusosuus terveydenhuollon kustannuksista on lähes kaksinkertainen 20 % eurooppalaiseen keskitasoon 10 %:iin verrattuna.

Suomalaisen terveydenhuollon kipupisteitä ovat suuret terveyserot väestöryhmien kesken, eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa ja korkeat omakustannusosuudet lääke- ja palvelukustannuksista. Tuoreessa hyvinvointiohjelmassa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä vaatii yhtenäistä maksukattoa edistämään terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta.