Alkoholin mielikuvamainonta on kiellettävä kokonaan

Suomalaiset nuoret altistuvat lähes jatkuvalle alkoholimainonnalle, vaikka laki kieltää alkoholin mainostamisen alaikäisille. 13-17 -vuotiaista suomalaisista alkoholimainontaa on nähnyt lähes jokainen ja todennäköisesti noin 75% on lähes jatkuvan alkoholimainonnan altistamia (Suomen Ash ry, TNS Gallupin tutkimus 2009). Alkoholimainonta lisää nuorten juomista, sillä se lisää jo juovien nuorten juomista sekä alentaa aloittamisikää. Tutkijoiden mukaan alkoholimainontaa tulisi tehokkaasti rajoittaa. Toisin kuin Suomessa, esimerkiksi Ruotsissa näin on toimittukin.

Olen jättänyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä kokonaan. Alkoholijuomien mainonnalla on selvä yhteys kulutukseen. Erityisesti lapset ja nuoret ovat herkkiä alkoholijuomien mainonnalle. Alkoholilakiin tehtävän muutoksen jälkeen ainoastaan tuotetietojen esittely hyväksyttäisiin. Mielikuvallisten elementtien poistaminen mietojen alkoholijuomien mainonnasta jättäisi tuottajille mahdollisuuden tiedottaa tuotteestaan, mutta samalla poistaisi mainonnasta erityisesti lapsia ja nuoria houkuttelevia osioita.

Alkoholi on yksi suurimmista kansanterveysongelmien aiheuttajista Suomessa. Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten alkoholin käytön yleisyys sekä alhainen aloitusikä. Usein syy juomiseen nähdään pelkästään yksilön valinnoissa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat että alkoholijuomien hinnan korottaminen sekä saatavuuden ja mielikuvamainonnan rajoittaminen ovat tehokkaimmat keinot vähentää alkoholin kokonaiskulutusta. Myös yleinen mielipide puoltaa mainontarajoituksia, sillä yli puolet suomalaisista haluaisi kieltää alkoholin mielikuvamainonnan.

 

Julkaistu kolumnina KD-lehdessä.