Päihdepalveluihin velvoittavampaa lainsäädäntöä

Tiedote

Julkaisuvapaa 28.8.2010 klo 14.30

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen Valtakunnallisilla KAN-tapaamispäivillä Lahdessa 28.8.:

Päihdepalveluihin velvoittavampaa lainsäädäntöä

Kuntien talousvaikeuksissa päihdepalvelut ovat kohde, josta helpoimmin karsitaan ja yritetään säästää kustannuksia. Päihteidenkäytön katkaiseminen ja päihteenkäyttäjän kuntouttaminen on erittäin kustannustehokasta. Päihteet aiheuttavat yhteiskunnalle suuria kustannuksia, joita voidaan vähentää varhaisella puuttumisella. Päihteenkäyttäjän palauttaminen työelämään tai päihdeäidin syntymättömän lapsen elinikäisten vammojen ehkäiseminen on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta arvokasta.

Päihdepalveluja järjestetään pääosin laatusuositusten pohjalta. Kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin suhteen riippuen siitä, miten kunta noudattaa suosituksia. Päihdepalveluihin tarvitaan selkeämpää lakisääteistä perustaa. Päihdepalveluissa tulee hyödyntää kolmannen sektorin osaamista. Kristillisessä päihdetyössä erityistä lisäarvoa tuo ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa huomioidaan myös hänen hengelliset tarpeensa.