Yrittäjille harmaita hiuksia hämärien laskujen takia

Yrittäjille suurta päänvaivaa on tuonut hankalan taloustilanteen ohella erilaiset yhteystieto- ja muita palveluja tarjoavat ”hämäräfirmat”. Julkisuudessa ja tuomioistuimissa on käsitelty laajalti tapauksia, joissa markkinointi on ollut harhaanjohtavaa tai vähintäänkin epäeettistä ja yrittäjiltä on peritty laskuja palveluista, jotka eivät ole vastanneet sopimusta. Tilanne koskettaa Suomessa tuhansia yrittäjiä, myös maatalousyrittäjiä ja jopa metsänomistajia.

Suuria vaikeuksia on voinut olla epäselvässä laskutuksessa ja sopimuksen irtisanomisessa. Satojen eurojen lasku ei ole vastannut sopimuksen sisältöä, ja sopimusta on ollut vaikea sanoa irti. Kun yrittäjä on halunnut reklamoida laskusta tai päättää sopimuksen, häntä on saatettu painostaa ja uhata käräjillä. Tällä ilmeisesti on pyritty siihen, että yrittäjä painostuksen alaisena maksaisi epäselvän laskun, ja palvelua tarjoava yhtiö voisi käyttää maksua todisteena siitä, että sopimus on syntynyt.

Yrittäjät ovat kokeneet tulleensa painostetuksi ja etteivät he ole saaneet rahoilleen vastinetta. Eräs yritys esimerkiksi lähettää laskuja satunnaisesti, ja ellei laskun saaja reklamoi saamansa laskua noin viikon sisällä, saajaa peritään ja uhkaillaan. Etenkin pienyrittäjille tällainen tilanne on erittäin raskas. Epäeettinen toiminta leimaa haitallisesti myös niitä saman toimialan yrityksiä, joiden toiminnassa ei ole moitittavaa. Ilmiö ei rajoitu Suomeen, vaan vastaavia ongelmia on muissa Euroopan maissa. Olen jättänyt hallitukselle ongelmasta kysymyksen, jonka tavoitteena on työrauhan turvaaminen yrittäjille.

 

Julkaistu KD-lehdessä.