Energiaratkaisut eduskunnassa

Tällä viikolla eduskunta aloitti keskustelun lähivuosien energiatuotantopaketista. Hallitus esittää kahden ydinvoimalan rakentamislupaa eduskunnan hyväksyttäväksi ja sen lisäksi laajaa uusiutuvan energian tukipakettia.

Ydinvoimaratkaisut nähdään eduskunnan käsittelyssä erityisinä omantunnon kysymyksinä. Lähes kaikista eduskuntaryhmistä löytyy erilaisia näkemyksiä. Hallituksen kansanedustajista osa, vihreät etunenässä, äänestää hallituksen esitystä vastaan. Ydinvoiman kohdalla kuumaksi kysymykseksi nousee kauas tulevaisuuteen ulottuva kysymys ydinjätteen turvallisesta sijoituksesta.

Terveys on useissa kyselyissä kansalaisten mielestä tärkein arvo, minkä vuoksi energiaratkaisuissa tulee huomioida niiden vaikutus kansanterveyteen. Riskitöntä teknologiaa ei ole. Olennaista on verrata ydinvoiman riskejä sen vaihtoehtoihin. Säteilyvaurioiden ohella tulee huomioida myös pienhiukkassairastavuus. Tsernobylin ydinturman seurauksena syöpien esiintyvyys lisääntyi 20 000 – 30 000 tapauksella 50 vuoden aikajänteellä. Polttoon perustuva energiatuotanto aiheuttaa Euroopassa vuosittain 50 000 keuhkosyöpää ja kaiken kaikkiaan 350 000 kuolemaa yhdessä vuodessa. Säteilevä ydinjäte yritetään eristää kallion sisälle louhittaviin luoliin. Sen sijaan palamisesta aiheutuva jäte lasketaan suoraan hengitysilmaan.

Niin ilmastomuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen kuin suoria terveyshaittoja aiheuttavien pienhiukkaspäästöjen kannalta on kiireellisistä päästä eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiatuotannossa. Vähäpäästöisen uusiutuvan energiatuotannon innovaatioiden laajamittaista ja kustannustehokasta käyttöä kehitettäessä ydinvoimaa joudutaan sietämään väliaikaisena osana energiaratkaisuissa.

 

Julkaistu kolumnina KD-lehdessä.