Kolumni: Vuosisadan huumekesä estettävä

Päihdetyöntekijät ovat varoittaneet, että tulevasta kesästä on vaarassa tulla vuosisadan huumekesä MDPV-huumeen leviämisen vuoksi. Erittäin vaarallisena pidettyä MDPV-huumetta on ollut Suomessa markkinoilla vasta runsaan vuoden. Aineen käyttö on lisääntynyt hyvin nopeasti. Design-huume on syrjäyttänyt mm. amfetamiinin sen vuoksi, että hinta on erittäin alhainen ja saatavuus runsasta, sillä aineen käyttöä ei valvota. Myyjiä on liikkeellä paljon. Päihdetyöntekijän arvion mukaan lähes kaikki käyttäjät myös myyvät ainetta.

MDPV:tä ei ole luokiteltu virallisesti huumeeksi vaan lääkkeeksi. Käyttäjiä ei siksi voida rangaista huumausaineen käyttörikoksesta. Huumeen käyttäjät ovat keskustelupalstoilla ihmetelleet itsekin tilannetta, että poliisi ei voi ottaa edes MDPV-jauhepussia pois puhumattakaan syytteen nostamisesta. Toistaiseksi MDPV on luokiteltu lääkeaineeksi, jonka maahantuonti ja myynti on kiellettyä. Seuraamukset eivät kuitenkaan ole samaa luokkaa kuin huumausainerikoksissa.

Aine on aiheuttanut jo kuolemantapauksia sekä vaikeita psykooseja. Aine vaikuttaa stimulanttina muutaman tunnin ajan ja aiheuttaa lisäksi unettomuutta, vainoharhaisuutta, ahdistusta, itsetuhoisuutta, aggressiivisuutta ja sekavuutta. Ruotsissa MDPV on luokiteltu huumausaineeksi helmikuussa ja tuomioitakin on jo sikäläisissä oikeusistuimissa jaettu. Asiaa tutkitaan myös Suomessa. Ennakkotietojen mukaan huumeluokittelu tapahtuisi kuitenkin vasta syksyllä. Jos ministeriössä ei reagoida nopeammin, on pelättävissä, että kesän aikana MDPV:n käyttö ryöstäytyy käsistä ja aiheuttaa huumekuolemia.

 

Julkaistu KD-lehdessä.