Kirjallinen kysymys: Reumatauteja sairastavien hoidon jatkuminen Heinolan reuman sairaalassa

Eduskunnan puhemiehelle

Reumasäätiön sairaala Heinolassa on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin. Työpaikkojen menettämisen lisäksi menetetään tärkeä osa reuman hoitoa. Sairaala on leikannut, hoitanut ja kuntouttanut ihmisiä joka puolelta Suomea. Potilaista ei ole pulaa, sillä suomalaisista yli miljoonalla on tuki- ja liikuntaelinoireita. Väestön ikääntyessä tule-sairaudet lisääntyvät entisestään.

Reumahoidon taso vaihtelee suuresti sairaanhoitopiireittäin. Onnistunut reumaleikkaus voi palauttaa potilaan täysin työkykyiseksi, kun taas puutteellisella ammattitaidolla tehty reumaleikkaus aiheuttaa lisää kuluja kunnalle. Reuman sairaala on vaikeiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut osaamiskeskus, jossa on perinteisesti tehty kansainvälistä huipputason tutkimusta sekä koulutettu ja konsultoitu lääkäreitä. Reumasäätiön sairaala on saanut jo vuonna 2005 laatupalkintokilpailussa Recognised for Excellence in Europe -tunnustuksen toimintansa ja tulostensa erinomaisuudesta ensimmäisenä sairaalana Suomessa. Reumasäätiön sairaala on huippuyksikkö, johon reuman hoito on viisasta ja kannattavaa keskittää.

Erityistä osaamista vaativien hoitojen keskittäminen mainitaan sekä hallitusohjelmassa että hallituksen puolivälikatsauksessa, ja asia on keskeinen osa myös Paras-hanketta. Reuman sairaalan talousvaikeudet ovat olleet hallituksen tiedossa. On käsittämätöntä, jos konkurssia ei estetä ja reumahoidon ammattitaidon annetaan valua hukkaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus turvata reumatauteja sairastavien hoidon jatkumisen Heinolan reuman sairaalassa?

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2010

Päivi Räsänen /kd