Hallitus on jättänyt Reumasäätiön sairaalan oman onnensa nojaan

Heinolan Reumasäätiön sairaalan konkurssiuhka on herättänyt suurta huolta reumahoitoa tarvitsevien joukossa. Korkeaa osaamista vaativan sairaalan toiminnan lakkauttaminen on järjetöntä, sillä samaan aikaan muutoin yritetään keskittää vaativat hoidot tiettyihin yksikköihin. Erityisesti lasten reumahoidon osaaminen sijoittuu Heinolan sairaalaan. Toiminnan jatkamiseksi on käynnistettävä pikainen valtakunnallinen pelastusohjelma. Työpaikkojen menettämisen lisäksi menetetään tärkeä osa reuman hoitoa. Sairaala on leikannut, hoitanut ja kuntouttanut ihmisiä joka puolelta Suomea.

Reumahoidon taso vaihtelee suuresti sairaanhoitopiireittäin. Reuman sairaala on vaikeiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut osaamiskeskus, jossa on perinteisesti tehty kansainvälistä huipputason tutkimusta sekä koulutettu ja konsultoitu lääkäreitä. Onnistunut reumaleikkaus voi palauttaa potilaan täysin työkykyiseksi, kun taas puutteellisella ammattitaidolla tehty reumaleikkaus aiheuttaa lisää kuluja kunnalle. Reumasäätiön sairaala on saanut jo vuonna 2005 laatupalkintokilpailussa Recognised for Excellence in Europe -tunnustuksen toimintansa ja tulostensa erinomaisuudesta ensimmäisenä sairaalana Suomessa. Reumasäätiön sairaala on huippuyksikkö, johon reuman hoito on edelleen järkevää keskittää.

Hallitus ei ole tehnyt mitään Reuman sairaalan pelastamiseksi, vaikka sairaalan talousvaikeudet ovat olleet ministerien tiedossa. Reuman sairaalan heitteillejättö on osoitus hallituksen kyvyttömyydestä toimita tavoitteidensa eteen käytännössä – erityistä osaamista vaativien hoitojen keskittäminen mainitaan sekä hallitusohjelmassa että hallituksen puolivälikatsauksessa, ja asia on keskeinen osa myös Paras-hanketta.

 

Julkaistu kolumnina KD-lehdessä.