Virkojen puolueläänityksistä päästävä eroon

Toivon, että julkishallinnon virkanimityksissä alkaisi uusi aikakausi. Suurimmat ja hallitusvallassa istuvat puolueet ovat tottuneet jakamaan keskenään tärkeimpiä virkoja. Poliittisiin puolueisiin kuuluu vain 8-10 % väestöstä. Jos virka on tosiasiallisesti auki vain yhden puolueen edustajille, yli 95 % kansalaisista jää valintamahdollisuuden ulkopuolelle. Virkaläänitykset sisältävät myös korruption mahdollisuuden. Virkaan valittavan saatetaan odottaa suosivan oman valitsijapuolueensa etua.

Poliittisten virkaläänitysten perustelut ovat heikkoja. Niitä puolustellaan usein virassa tarvittavalla yhteiskuntakokemuksella ja toisaalta kansalaisten vaaleissa ilmaiseman poliittisen tahdon toteutumisella. Poliittiset virkanimitykset eivät edes heijasta sen hetkistä puoluekirjoa. Poliittiset voimasuhteet vaihtuvat vaalikausittain, mutta virkaan valittu hoitaa tehtäviään usein vuosikymmeniä.

Demokratian tulee toteutua vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden toimesta, ei virkakoneiston kautta. Poliittinen kokemus on toki yhteiskuntasuhteiden hoitamisen kannalta monessa virassa eduksi, mutta virkoja ei ole mitään mieltä läänittää tietyille puolueille. Politiikan ja yhteiskuntasuhteiden tunteminen kertyy kansanedustajille kaikissa puolueissa. Sama pätee kunnallisten virkojen täyttämiseen, joita maan tavan mukaan läänitetään kunnan valtapuolueille. Virkaan tulee valita pätevin – on hän sitoutumaton tai onpa hänellä jonkun puolueen jäsenkirja.

Kelan uuden pääjohtajan valinta on pian ajankohtainen. Jorma Huuhtanen on jäämässä eläkkeelle syyskuun lopulla. Virkaa pidetään Keskustalle kuuluvana ja vahvimpana nimenä on esiin nostettu ministeri Liisa Hyssälä. Jos Hyssälä hakee virkaa, hän on monella tavoin ansioitunut ja pätevä tähän tehtävään, niin koulutuksensa kuin työkokemuksensa perusteella. Mutta muitakin päteviä hakijoita voi ilmaantua. Kun Kelan johtoa valitaan, yhteiskuntasuhteiden hoidon meriitiksi tulee yhtä lailla laskea ansiokas toiminta missä tahansa puolueessa tai poliittisesti sitoutumattomana.

 

Kuopion paikallisosaston tilaisuudessa.