Sairaanhoitajareseptistä etsitään kustannussäästöjä

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla sairaanhoitajat saavat rajatun lääkkeen määräämisoikeuden. Tarkoituksena on auttaa lääkäripulasta kärsiviä terveyskeskuksia sekä hillitä kustannuksia käyttämällä halvemmaksi tulevaa työvoimaa. Sairaanhoitajalle tulisi oikeus kirjoittaa reseptejä ennaltaehkäisevää hoitoa varten sekä uusia lääkärin määräämää lääkitystä. Lisäksi sairaanhoitaja voisi oman taudinmäärityksensä pohjalta aloittaa reseptilääkityksiä rajatuissa päivystystilanteissa.

Lääkärin ja sairaanhoitajan parityöskentelystä terveyskeskuksissa on saatu hyviä kokemuksia. Töiden mielekkäällä järjestelyllä voidaan parantaa potilaan saamaa hoidon tasoa ja tehostaa työajan käyttöä. Keinoja lääkäripulan ratkaisemiseksi tulee tutkia ennakkoluulottomasti.

Sairaanhoitajaresepti kuitenkin johtaa terveydenhuollon laadun heikkenemiseen. Lääkärin koulutus tähtää sairauden määrittelyyn ja hoidon määräämiseen. Sairaanhoitajan koulutus taas keskittyy hoidon toteuttamiseen. Lääkkeitä määrättäessä tulee tuntea lääkkeiden vaikutus elimistössä erilaisilla potilasryhmillä ja lääkkeiden monimutkaiset yhteisvaikutukset.

Kiireisissä terveyskeskuksissa potilaalle ei välttämättä jää valinnanoikeutta, pääseekö hän lääkärin vai lisäkoulutetun sairaanhoitajan vastaanotolle. Tähän asti pitkäaikaissairaat diabeetikot, sydänpotilaat ja astmaatikot ovat voineet kerran vuodessa käydä lääkärin vastaanotolla, sillä lääkemääräys voidaan kirjoittaa korkeintaan vuodeksi eteenpäin. Näiden potilaiden pääsy lääkärin seurantaan saattaa käytännössä vaikeutua. Myös osa päivystyspotilaista siirtyisi sairaanhoitajan tutkittaviksi ja hoidettaviksi.

Korkeaa osaamisen taitoa ei tule madaltaa terveydenhuollossa. Lääkärit eivät ole valittaneet sitä, että heillä ei ole aikaa määrätä lääkkeitä. Sen sijaan lääkäreiden työaikaa säästyisi, jos erilaisten lääkärinlausuntojen määrää karsittaisiin vaikkapa muuttamalla lääkekorvauslakia.

 

Julkaistu KD-lehdessä.