Ryhmäpuheenvuoro hallituksen politiikasta

Ryhmäpuheenvuoro istunnossa, jossa esitellään Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2010 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

 

Arvoisa puhemies!

Valtiopäivien avajaisistunnossa tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies peräänkuuluttivat kansallista yksimielisyyttä, sopimisen kulttuuria ja yhteisvastuun henkeä, johon tekin herra pääministeri puheessanne viittasitte. Maan talous on vaikeassa tilanteessa, työttömyys pahenee etenkin nuorten osalta ja työmarkkinajärjestöjen tilanne on jännitteinen. On suuri takaisku, ettei Rantalan työryhmässä päästy odotettuihin tuloksiin, joilla olisi pystytty löytämään pitävät keinot työurien pidentämiseksi. Tällaisessa tilanteessa kaikkien osapuolten tulee pyrkiä lieventämään tarpeettomia jännitteitä, rakentamaan sopua ja yhteishenkeä. Tätä asennetta tarvitaan myös eduskunnassa.

Nyt tarvitaan linjauksia, jotka ulottuvat yli vaalikausien. Niin valtion menoja kuin verotuloja tulee voida rohkeasti arvioida. Jos kotitaloudessa tulot vähenevät, menoja leikataan vähemmän tarpeellisesta päästä ja mietitään, mistä voitaisiin saada tuloja lisää. Samalla periaatteella tulee suhtautua myös valtion ja kuntien talouteen. Siksi vetoan teihin herra pääministeri, että kokoaisitte eduskuntapuolueiden johtajat neuvotteluun, jossa voitaisiin sopia suurista yhteisistä linjauksista, joiden avulla voidaan talous tasapainottaa ja turvata hyvinvointi myös tuleville sukupolville.

Näiden valtiopäivien suuri poliittinen kysymys on se, vaihtuuko maahan pääministeri kesällä ja muuttuuko samalla hallitusohjelma. Istuvan hallituksen ohjelma on monella tavoin vanhentunut. Tähän viittasi myös eduskunnan puhemies Niinistö lauantaina Ylen ykkösaamun haastattelussa. Hän ilmaisi toiveen, että edessä olevia ongelmia voitaisiin ryhtyä ratkomaan jo ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja. Pidättekö, herra pääministeri mahdollisena ja tarpeellisena hallitusohjelman päivittämistä kesällä vastaamaan paremmin tämän hetken talousnäkymiä?

Nuorisotyöttömyyttä tulee ryhtyä torjumaan nopeasti ja tehokkaasti, sillä pitkittyvä työttömyys helposti syrjäyttää nuoren jopa pysyvästi työelämästä. Te herra pääministeri ehdotitte toimia, joilla kannustettaisiin nuoria hakemaan työtä. Suurin ongelma ei ole kuitenkaan tällä hetkellä nuorten työhaluttomuus vaan se, että työpaikkoja ei yksinkertaisesti löydy sellaisillekaan nuorille, jotka ovat valmistuneet ammattiin ja hakevat aktiivisesti työtä.

Hallituksen tuleekin kannustaa työantajia palkkaamaan nuoria työnhakijoita. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa säädettäväksi määräaikaista lakia, jonka puitteissa ensimmäisen henkilön työllistävä yritys saisi palkata yhden alle 25-vuotiaan vuodeksi ilman sosiaaliturvamaksuvelvoitetta.

Elinkeinoelämän edellytysten vahvistaminen on nyt Suomen kohtalonkysymys. Kylmässä pohjoisessa maassa on erityisen tärkeää että saamme investointikohteita pohtivalle teollisuudelle myönteisen viestin siitä, että teollisuuden energiatarpeet turvataan tulevaisuudessa kohtuuhintaan. Valtiovallan tulee vahvistaa teollisuuden menestymisen edellytyksiä ja varmistaa siten Suomen elpymisen kannalta elintärkeitä vientituloja. Teollisuuden energiaveron tulee olla sellaisella tasolla, että Suomi pysyy mukana kilpailussa yritysten sijoittumisesta.

Viennin romahduksen syvyyttä selittää osin se, että Suomen vienti on rakentunut kapealle pohjalle. Vientiteollisuuden vahvistamiseksi tarvitaan uutta suuntaa vihreän teknologian sekä palvelujen saralta. Suomi on vuosia niittänyt mainetta terveys- ja koulupalvelujen laadulla sekä toisaalta tietoteknologian edelläkävijänä. Nämä tulisi nyt osata yhdistää palveluviennin kehittämiseksi.

Samalla on huolehdittava tärkeimmistä tuotannontekijöistä: ihmisistä. Hyvinvointia lisäävistä palveluista ei saa lyhytnäköisesti tinkiä. Mielenterveys- ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan, kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää. Terveys- ja sosiaalitoimesta voidaan saada pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä vahvistamalla nyt ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja. Myös vanhustenhoidon laadun parantamista koskeva hyvinvointilupaus on lunastettava. Lähes pysähdyksissä olevaan paras-hankkeeseen on pantava lisää vauhtia kuntapalvelujen turvaamiseksi kaikkialla maassa.