Opettaja ei ole poliisi

Helsingin Sanomat uutisoi tapauksesta, jossa vantaalaisen koulun oppilas löi luokkatoveriaan jääkiekkomailalla kasvoihin. Koulun rehtori kertoi olevan yleinen tapa, että nyrkkitappelut selvitetään koulun sisällä ja vasta vakavammat teot tuodaan poliisin tietoon.

Alle 15-vuotiasta ei voi saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Heihin ei sovelleta rikosoikeudellisia vaan lastensuojelullisia toimia ja vahingonkorvausvastuuta. Lastensuojelulliset toimet koskevat myös vastuuikärajan saavuttaneita aina 18 ikävuoteen saakka.

Esitutkintamääräykset antavat tarvittaessa myös mahdollisuuden alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten selvittelyyn. Myös sovittelu on laajassa käytössä nuorten tekemissä rikoksissa. Kaikkien lastensuojelulain toimien kriteerinä on lapsen etu. Myös rikoksiin puuttuminen perustuu rikoslain osalta siihen, että lapsi vaarantaa oman tulevaisuutensa.

Mihin koulujen omavaltainen mahdollisten pahoinpitelyrikosten selvittely perustuu? Opettajakunnalla ei välttämättä ole esimerkkitapauksen kaltaisten tilanteiden oikeudenmukaiseen selvittelyyn sen paremmin pätevyyttä, valmiuksia kuin resurssejakaan. Nyrkkitappeluiden taustalle voi kätkeytyä pitkäänkin jatkunutta koulukiusaamista. Yläasteikäisten oikeusturva on koetuksella, jos monin paikoin ylityöllistetyt opettajat ovat päätäntävaltaisia heitä koskevissa mahdollisissa väkivaltatapauksissa. Opettajan tulee saada keskittyä ammattitaitonsa ja koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Alaikäiseen kohdistunut pahoinpitely on vakava asia, jonka selvittelyyn tarvitaan poliisin asiantuntemusta, tapahtuipa teko koulussa tai sen ulkopuolella.

 

Julkaistu KD-lehdessä