Nuorten terveys vaarassa

Tampereen yliopiston vuoden 2009 Nuorten terveystapatutkimus on surullista luettavaa. Nuorten humalajuomisen laskusuunta on pysähtynyt ja raittiiden nuorten määrä vähentynyt, kunnon humalaan itsensä vähintään kerran kuukaudessa juovien 18-vuotiaiden osuus on korkein vuosikymmeniin, nuorten akuutit alkoholimyrkytykset ovat lisääntyneet, noin joka neljäs 16–18-vuotias tupakoi päivittäin, 14–16-vuotiailla pojilla päivittäisen tupakoinnin pitkään jatkunut laskukehitys on pysähtynyt ja kääntynyt nousuun … – synkkää selostusta voisi tästä vielä jatkaa.

Tutkijat ovat huolissaan nuorten päihteiden käytön kehityksessä kahden viime vuoden aikana tapahtuneista muutoksista. Tutkijoiden mukaan alaikäisten tupakan, nuuskan ja alkoholin saatavuuden rajoittaminen, alkoholimainonnan merkittävä rajoittaminen, tupakka- ja alkoholiveron korottaminen sekä kotien savuttomuuspolitiikan edistäminen vaatisivat nykyistä tehokkaampia toimia.

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön terveyttä edistäviä tekijöitä, ja sen yhteiskunnalle tuomat säästöt ovat merkittäviä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tärkeimpiä tupakoinnin vähentämiseen vaikuttavia toimia ovat tupakointikiellot ja -rajoitukset julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja ravintoloissa.

Varhain aloitettu alkoholinkäyttö liittyy alkoholin ongelmakäyttöön sekä riippuvuusongelmiin aikuisuudessa. Liiallisen alkoholinkäytön on todettu olevan yhteydessä myös esimerkiksi oppimisvaikeuksiin sekä heikentyneeseen kykyyn tehdä päätöksiä aikuisiällä. Nuorten juomiseen on syytä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa paitsi kansanterveydellisistä syistä, myös ennen kaikkea nuoren oman terveyden ja tulevaisuuden hyväksi.

julkaistu KD-lehdessä