Naisten kansalaispalvelu ei edistä tasa-arvoa

Sosiaalidemokraattien keskustelualoitteen mukaan myös naiset velvoitettaisiin osallistumaan kansalaispalveluun perinteisenä varusmiespalveluna, siviilikriisinhallinnassa tai esimerkiksi ensiapu- tai hoivatehtävissä. Asia tulisi SDP:n mielestä selvittää tulevalla vaalikaudella. Ehdotusta perustellaan sukupuolten tasa-arvoisella kohtelulla.

En ole innostunut ideasta. Naisten ensimmäisen lapsen synnytysikä on noussut yli 28 vuoden, akateemisesti koulutetuilla peräti yli 30 vuoden. Jo nykyisin koulutukseen ja työelämään pääsemisen vaatimukset lykkäävät perheen perustamisiän liian myöhäiseksi. Lapsettomuuden ja syntyvän lapsen kehityshäiriöiden riskit kasvavat synnytysiän kohoamisen myötä. Naisten uusi kansalaispalvelus entisestään pahentaisi tilannetta. Miesten kohdalla perheen perustamisiällä ei ole yhtä suurta fysiologista merkitystä. Miesten hedelmällisyyteen tai lapsen kehityshäiriöihin ei isän iällä ole vastaavaa vaikutusta.

Sosialidemokraatit perustelevat ehdotustaan sukupuolten tasa-arvoisella kohtelulla. Miksi ei voida tunnustaa, että miehillä ja naisilla on luonnollisista eroista johtuvia erilaisia tehtäviä yhteiskunnassa? Sukupuolten tasa-arvoa ei lisätä sillä, jos biologisen todellisuuden aiheuttamia eroja vähätellään. Olen itse suorittanut naisten kansalaispalvelusta synnyttämällä viisi lasta. Vaikka mieheni on erinomaisen vastuullisesti hoitanut isyyden, ei raskauden, synnytyksen ja imetyksen vastuuta voi miehelle jakaa.

Esitys ei edistä sukupuolten tasa-arvoa. Päinvastoin se edelleen heikentäisi naisten asemaa työmarkkinoilla myöhentämällä naisten työuran alkua, jota katkovat jo nyt miehiä enemmän perhevapaat. Lisäksi se lisäisi naisten jo entuudestaan merkittävää panosta palkattomaan hoivatyöhön. Sosialidemokraatit eivät tällä esityksellä ole vahvistamassa imagoaan palkansaajien aseman edistäjinä. Eikö sukupuolten samanarvoisuutta edistetä parhaiten tunnustamalla sukupuolten luonnolliset erot ja vahvistamalla tältä pohjalta mahdollisuuksien tasa-arvoa?

 

Mielipidekirjoitus, ESS.