Kirjallinen kysymys: Pahoinpitelyrikoksiin puuttuminen kouluissa

Tarkistamaton versio 1.1 KK 4/2010 vp – Päivi Räsänen /kd  

Pahoinpitelyrikoksiin puuttuminen kouluissa

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin Sanomat uutisoi 16. tammikuuta 2010 tapauksesta, jossa vantaalaisen koulun oppilas löi luokkatoveriaan jääkiekkomailalla kasvoihin. Uutisessa oli erityisen huolestuttavaa se, kuinka koulun rehtori kertoo olevan yleinen tapa, että nyrkkitappelut selvitetään koulun sisällä ja vasta vakavammat teot tuodaan poliisin tietoon.

Alle 15-vuotiasta tekijää ei voi saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rangaistavaksi säädetyn teon alle 15-vuotiaana tehneet ovat rikosoikeudellisessa mielessä lapsia. Heihin ei sovelleta rikosoikeudellisia vaan lastensuojelullisia toimia ja vahingonkorvausvastuuta. Rikollisten tekojen toistaminen johtaa lastensuojeluviranomaisten toimenpiteisiin, olkoonkin, ettei näitä toimia ole laissa kytketty rikoslain säännöksiin. Lastensuojelulliset toimet koskevat myös vastuuikärajan saavuttaneita aina 18 ikävuoteen saakka.

Esitutkintamääräykset antavat tarvittaessa myös mahdollisuuden alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten selvittelyyn. Myös sovittelu on laajassa käytössä nuorten tekemissä rikoksissa. Kaikkien lastensuojelulain toimien kriteerinä on lapsen etu. Myös rikoksiin puuttuminen perustuu rikoslain osalta siihen, että lapsi vaarantaa oman tulevaisuutensa.

Mihin koulujen omavaltainen mahdollisten pahoinpitelyrikosten selvittely perustuu? Opettajakunnalla ei välttämättä ole esimerkkitapauksen kaltaisten tilanteiden oikeudenmukaiseen selvittelyyn sen paremmin pätevyyttä, valmiuksia kuin resurssejakaan. Nyrkkitappeluiden taustalle voi kätkeytyä pitkäänkin jatkunutta koulukiusaamista. Yläasteikäisten oikeusturva on koetuksella, jos monin paikoin ylityöllistetyt opettajat ovat päätäntävaltaisia heitä koskevissa mahdollisissa väkivaltatapauksissa. Alaikäiseen kohdistunut pahoinpitely on niin tärkeä asia, että siihen pitäisi puuttua myös viranomaisten taholta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, että kouluissa tapahtuviin mahdollisiin pahoinpitely- ja kiusaamistapauksiin puututaan asianmukaisesti myös viranomaisten taholta?

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2010

Päivi Räsänen /kd