Uudesta energiateknologiasta vauhtia vientiin

Sain yhteydenoton kansalaiselta, joka vetosi, että valtion tulisi käynnistää viipymättä elvytystoimet bioenergian saralla. Hän harmitteli sitä, että suuret energiajätit hallitsevat Suomen energiataloutta ja siitä käytävää keskustelua, sillä bioenergiasta olisi mahdollisuus luoda Nokian kaltainen brändi.

Suomessa on paljon hyödyntämätöntä aivokapasiteettia sekä työttömiä teollisuuden ammattilaisia. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ehdotti vaihtoehtobudjetissa vahvempaa ja nopeampaa valtion tukea bioenergian hyödyntämiseen tähtäävin uusiin hankkeisiin ja tutkimuslaitoksiin. Tutkimus- ja kehitystyötä energia-alalla tulee lisätä, sillä uusia innovaatioita kaivataan.

Yhteisesti sovitun tavoitteen mukaan Suomen tulee lisätä uusiutuvan energian osuutta 28,5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen on vaikeutunut entisestään metsäteollisuuden tuotantokapasiteetin supistuessa. Metsäteollisuuden vähenevä bioenergian tuotanto sekä uusiutuvan energian käyttövelvoitteiden mukainen lisäys on kyettävä uudessa tilanteessa kattamaan muualla kuin metsäteollisuudessa.

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suuria muutoksia sekä energian tuotannon rakenteisiin että lisääntyviä ja pitkäjänteisiä tutkimus- ja kehityspanostuksia. Käytettävissä oleva aika on varsin lyhyt, mikä vaatii määrätietoisia ja tehokkaita toimia uusiutuvan energian lisäämiseksi ja energiatehokkuutta parantavien teknologioiden edistämiseksi.

Saksassa on laman aikana onnistuttu luomaan satatuhatta uutta työpaikkaa, erityisesti hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä. Suomessa työllistävä vaikutus uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä voisi merkitä tuhansia uusia työpaikkoja.