Turvapaikanhakijoiden taloudellista tukea järkevöitettävä

Kannatan lainmuutosta, jolla Euroopan unionin kansalaisen etuuksia turvapaikanhakijana supistetaan. Muutoksen jälkeen turvapaikanhakijalla ei olisi enää oikeutta majoittua vastaanottokeskuksessa ja saada turvapaikanhakijalle maksettavaa toimeentulotukea sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen. Nyt nämä edut ovat siihen asti, kunnes hakija on saanut oleskeluluvan tai poistuneet maasta.

Tiukennukset ovat seurausta EU:n harkitsemattomasta jäsenyyspäätöksestä. Turvapaikkaa hakevien Romanian ja Bulgarian romanien määrä osoittaa, että maita olisi pitänyt pitää pidempään hakijamaina ja vaatia niiltä ensin vähemmistöjen tilanteen parantamista. On helpompaa vaikuttaa hakijamaahan kuin jo EU-jäsenenä olevaan maahan sen ihmisoikeuspolitiikassa ja vähemmistöjen kohtelussa.

Lainmuutoksen vaikutuksia on seurattava tarkoin, jotta tiukennuksilla ei vaaranneta turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumista. Vaikka jäsenvaltioita pidetään turvapaikkaan liittyvissä oikeudellisissa ja käytännöllisissä seikoissa toisiinsa nähden turvallisina alkuperämaina, on jokaisen hakijan tilannetta tarkasteltava yksilöllisesti.

Euroopan unionissa tulisi painostaa Bulgariaa ja Romaniaa romanien aseman korjaamiseksi kotimaassaan. Tämä on tärkeä ihmisoikeuskysymys näiden henkilöiden kannalta, mutta tämä on tärkeä kysymys myös yhteiskuntarauhan kannalta muissa EU-maissa, myös Suomessa.

Suomen tulee kantaa yhteisvastuullisesti oma osuutensa pakolaisten vastaanottamisesta, mutta meidän tulisi käyttää nykyistä suurempaa harkintaa ja valita pakolaisryhmiä, joilla on mahdollisuus kulttuurisesti ja myös esimerkiksi uskonnollisesti helpommin integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.