Terveydenhuollon ammattipätevyyden tarkastamista valvottava

Valelääkärijupakka ja hoitajasurmat ovat murtaneet kuvaa luotettavasta ja turvallisesta terveydenhuollosta. Näitä tapauksia ei pidä leimata yksittäistapauksiksi, joiden toistuminen ei enää olisi mahdollista, vaikka edelleen terveydenhuoltomme on korkeatasoista ja luotettavaa. Tapaukset ovat tuoneet päivänvaloon sen, että ohjaus, tiedottaminen ja valvonta eivät ole tällä hetkellä riittävällä tasolla. Vastuun tästä kantaa sosiaali- ja terveysministeriö ja maan hallitus.

Valelääkärijupakka osoittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on epäonnistunut informaatio-ohjauksessa. Tieto terveydenhuollon ammattihenkilöstön pätevyyden valvonnan järjestämisestä on mennyt heikosti perille työvoimaa rekrytoiville työnantajille.

Valelääkärin palkanneen yksityisiä terveyspalveluita tuottavan Carema Oy:n vastaava lääkäri kertoi, että hänellä ei ollut tietoa Valviran opiskelijarekisteristä. Valelääkäri oli jo paljastunut edellisen työnantajan palveluksessa, mutta tässäkään vaiheessa tieto ei kulkenut Valvirasta työnantajakenttään. Jos tiedon kulku ei toimi, hallituksen olisi mahdollista velvoittaa lailla työnantajat tarkistamaan ammattihenkilön pätevyys.

Valviran ylläpitämässä Terhikki-rekisteristä voi helposti tarkistaa puhelimitse tai sähköpostitse terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot. Ne lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat, jotka suorittamiensa opintojen perusteella saavat tilapäisesti toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävissä, on myös merkitty rekisteriin.

Terveydenhuollon palveluntarjoajilta tulee vaatia työntekijöiden ammattipätevyyden järjestelmällistä seurantaa kaikissa työhönottotilanteissa. Tämän velvollisuuden hoitamista olisi myös valvottava. Tämän tulee koskea niin julkisia kuin yksityisiä palvelutuottajia sekä vuokratyöfirmoja.

Ammattipätevyyden tarkastamisen tulisi olla työhaastattelun luonnollinen osa siten, ettei sitä mielletä epäluottamuksen osoitukseksi. Vastaavalla tavalla lasten kanssa työskentelevien on toimitettava rikosrekisteriote, vaikka ei ole rikosepäilyä ja otteen pyytäminen ymmärretään turvallisuuden varmistamiseksi. Ammattitaidon varmistaminen on potilasturvallisuuden kannalta olennaisen tärkeä asia.

Työnantajia varten tähän rekisteriin tulisi toteuttaa lisäksi julkisuudelta suljettu alue, johon voidaan merkitä tarkistuspyyntö Valviraan sellaisen henkilön kohdalle, jonka ammattipätevyyttä tutkitaan.  Nyt tutkinnan alla olleet tapaukset on pidetty yksityisyyden suojan vuoksi salassa ja se on mahdollistanut huijauksen jatkamisen.