NUORTEN PAHOINVOINTIIN PUUTUTTAVA -mielenterveyspalveluiden hoitotakuu uudistettava

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ehkäiseviä palveluja ei ole puheista ja lupauksista huolimatta ryhdytty toivotulla tavalla kehittämä. Jokelan ja Kauhajoen tragedioiden jälkeen kyseltiin, tarvittiinko näin raju tapahtuma, jotta päättäjät heräisivät. Tosiasia on, että paljosta puheesta huolimatta hallitus ei ole vieläkään herännyt.

Alaikäisten potilaiden määrä psykiatrisessa sairaalahoidossa on kaksinkertaistunut 10 vuoden sisällä. Suurin lisäys tapahtui nuorten 13-17-vuotiaiden tyttöjen kohdalla, jossa kasvu oli lähes kolminkertainen. Jopa viidennes suomalaisista nuorista voi pahoin. Alle 26-vuotiaiden yleisin kuolinsyy on itsemurha, ja nuorten ja nuorten aikuisten mieliala- ja stressihäiriöistä johtuvat sairauslomat ovat kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Nuorista depressiopotilaista hoidossa on vain joka kolmas ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä joka neljäs. Lisääntyvä nuorisotyöttömyys uhkaa vahvistaa nuorten syrjäytymiskehitystä.

Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palveluiden puuttuminen johtaa siihen, että sairaudet pahenevat ja vaativat huomattavasti kalliimpia hoitoja. Kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina. Hoitamalla tehokkaasti nuorten ja työikäisten masennusta voitaisiin välttää varhainen eläkkeelle jääminen sekä syrjäytyminen.

Nuorten pahoinvointi ei toki ole ratkaistavissa pelkästään rahan lisäämisellä. Kotien vastuu lasten ja nuorten kasvattamisesta on kytköksissä jokaisen vanhemman arjen valintoihin. Mutta toimivilla lasten ja nuorten hyvinvointipalveluilla kyettäisiin ehkäisemään ja havaitsemaan orastavia ongelmia. Ennaltaehkäisevän kotipalvelun avulla voitaisiin varhaisessa vaiheessa tukea perheitä ja vähentää kalliiden lastensuojelutoimien tarvetta. Mielenterveyspalveluiden hoitotakuu on pikaisesti uudistettava ja siihen tulee sisällyttää oikeus hakea välitöntä apua matalan kynnyksen hoitopaikoista ilman byrokratiaa.

 

Kd-Nuorten valtakunnallisessa tapahtumassa Hämeenlinnassa