Kehitysapulahjoitukset verovähennyksiin

Yksityisten ja yritysten lahjoituksia kehitysavulle tulee kannustaa antamalla mahdollisuus vähentää ne verotuksessa. Järkyttävät mittasuhteet saanut Haitin maanjäristys on nostanut esiin kansainvälisen avun suuren tarpeen. Äkillisten katastrofien ohella apua tarvitaan maailman nälkä- ja köyhyysongelman ratkaisemiseksi.

Verovähennysoikeus vahvistaisi kansalaisyhteiskunnan roolia kehitysyhteistyössä ja samalla lisäisi yleistä tietoisuutta kehitysyhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista. Tällä hetkellä yritykset voivat vähentää verotuksessaan kulttuuria, tiedettä ja taidetta tukevat lahjoitukset. Miksi verovähennysoikeus ei ulottuisi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen? Laajemmalla lahjoitusjärjestelmällä voitaisiin tukea pitkälti vapaaehtoistoimintaan perustuvaa kolmatta sektoria ja kannustaa suomalaisia konkreettiseen yhteisvastuuseen ja auttamiseen. Verovähennyskelpoisen lahjoituksen saajan tulee olla vakiintunut suomalainen kehitysyhteistyötä tekevä kansalaisjärjestö.

Lahjoitusvähennystä supistettiin 1980-luvun lopulla toteutetussa ns. kokonaisverouudistuksessa siten, että vähennyskohteita leikattiin ja samalla yksityishenkilöiden oikeus vähennykseen poistettiin. Vähennysoikeuden rajoittaminen perustui lyhyeltä ajalta saatuihin kokemuksiin, joiden pohjalta esimerkiksi humanitääriseen avustustoimintaan annettujen lahjoitusten määrän arvioitiin pysyvän vähäisenä. Nyt vapaaehtoiselle avustustyölle on todella tarvetta ja ihmisillä antamismieltä.