Ajankohtaista

RSS

KD:n ryhmäpuheenvuoro kilpailukykytiedonannosta

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
kansanedustaja Päivi Räsänen

Valtioneuvoston tiedonanto kilpailukykyä parantavista toimista 30.9.2015

 

MUUTOSVARAUKSIN

Arvoisa puhemies,

 Laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannusti hallitusta yhteiskuntasopimukseen, johon kaikki työmarkkinaosapuolet olisivat sitoutuneet. Oli pettymys, ettei se toteutunut. Annan pääministeri Sipilälle ja hallitukselle tunnustuksen siitä, että vastarinnasta huolimatta tavoitteesta kilpailukyvyn parantamiseksi ei ole luovuttu ja toisaalta ovea neuvottelupöytään ei ole suljettu.

 

Annan tunnustuksen myös etujärjestöille siitä, että ne toivat konkreettisia kilpailukykyä parantavia esityksiä, vaikka yhteistä esitystä ei vieläkään syntynyt. Erityisen kannatettavaa on se, että pitkälle ulotettava palkkaratkaisu on nyt nostettu pöytään, sillä palkankorotuksilla pystyttäisiin helposti leikkaamaan se hyöty, mikä nyt esitettävillä uudistuksilla saataisiin aikaan. Toivomme, että neuvottelut tositarkoituksella jatkuvat ja vielä syksyn aikana löydetään sellainen ratkaisu, jonka työmarkkinaosapuolet ja suomalaiset voivat laajasti hyväksyä. Yhdessä sovitut toimenpiteet Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi, alakohtaiset erot huomioiden, antaisi suomalaisille uutta uskoa maamme tulevaisuuteen.

 

Ilman omaa itsenäistä rahapolitiikkaa lamakausina ei enää voida parantaa kilpailukykyä heikentämällä oman valuutan arvoa. Tämä on johtanut siihen, että meillä on oikeastaan enää yksi nopeasti vaikuttava väline kilpailukyvyn parantamiseksi, sisäinen devalvaatio. Työvoimakustannusten alentaminen suhteessa kilpailijamaihin leikkaamalla palkkoja on huomattavasti vaikeampaa ja ikävämpää kuin rahan arvoa alentamalla. Tämän saimme kaikki huomata edellisviikon perjantaina kun Suomi pysähtyi työntekijäjärjestöjen mielenilmaisun ajaksi.

 

Ennen lamakausia pitäisi harjoittaa tiukkaa talouspolitiikkaa ja pyrkiä maltilliseen palkkakehitykseen, jotta kustannukset eivät karkaisi. Tähän ei Suomessa ole kyetty. Päinvastoin, juuri kun kansainvälinen finanssikriisi iski Suomeen viime vuosikymmenen lopulla, nähtiin ennätyssuuria palkankorotuskierroksia kaikilla aloilla. Pitkän nousukauden päätteeksi poliittiset päättäjät lisäsivät vaalilupauksiensa kanssa paineita suurille palkankorotuksille. Toivottavasti olemme ottaneet opiksi tehdyistä virheistä.

 

Kokonaistuotantomme on laskenut yli viidellä prosentilla vuoden 2008 tasosta. Finanssikriisin myötä Suomen vienti romahti ja samalla yritysten kannattavuus on heikentynyt. Tämä on johtanut työttömyyden rajuun kasvuun viime vuosina. Kansainvälinen kysyntä on edelleen heikkoa ja finanssikriisin lisäksi erityisesti Venäjän kaupan tyrehtyminen vaikeuttavat taloutemme nousua. Tällä hetkellä vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa, jotta julkisen sektorin menot kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista. 

 

Pidämme hallituksen tavoitetta parantaa Suomen kilpailukykyä yhteensä 15 prosentilla oikeana. Ilman järeitä toimenpiteitä emme saa aikaan talouskasvua emmekä luotua paljon kaivattuja uusia työpaikkoja. Kilpailukyvyn parantaminen ja työn lisääminen ovat välttämättömiä mikäli haluamme ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan palvelut.

 

Hallituksen esittämät kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet parantavat yritysten toimintaedellytyksiä. Esitys yksityisen sektorin sosiaaliturvamaksun alentamisesta on tarpeellinen uudistus. Palkan sivukulujen alentaminen on ensiarvoisen tärkeää uusien työpaikkojen luomiseksi. Tämä toimenpide saa täyden tukemme. Kysymykseksi jää kuitenkin, miten tämä mittava uudistus rahoitetaan, siihen ei saatu vastausta tiedonannosta.

 

Pidämme myös tarpeellisena esitystä vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta 2500 euron kertakorvauksen avulla. Tämä edistää nuorten naisten työllisyyttä ja helpottaa erityisesti naisvaltaisilla aloilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Hallitus ansaitsee kiitoksen myös siitä, että se on muuttanut esitystä järkevämmäksi niin, että tuki maksetaan kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkaa äitiyspäivärahakauden aikana. Aikaisempi ehdotus, jossa tuki olisi maksettu vasta työhön paluun jälkeen, olisi kohdellut työnantajia eriarvoisesti. Vanhempainvapaiden ja hoitovapaiden kesto vaihtelee suuresti ja aina äiti ei palaa saman työnantajan palvelukseen.

 

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että hallitus kuunteli herkällä korvalla kansalaisia luopumalla epäoikeudenmukaisesti kohdistuvasta sunnuntailisien leikkaamisesta. Tämä uudistus olisi iskenyt erityisesti naisvaltaisille matalapalkka-aloille. Viikonloppulisät ja erityisesti sunnuntailisät muodostavat monella palkansaajalla merkittävän osan kokonaispalkasta. Lomarahan alentaminen 30 prosentilla kohtelee palkansaajia tasapuolisemmin ja on näin ollen helpompi hyväksyä. Ilman lomaraha-oikeutta olevia järjestäytymättömien pienyrittäjien työntekijöitä on Suomen yrittäjien arvion mukaan 157 500. Lomarahan maksaminen aiheuttaisi yrityksille yhteensä 235 miljoonan euron lisäkulun. Miten hallitus aikoo huomioida näitä yrityksiä uhkaavan kilpailukyvyn heikkenemisen?

 

Hallituksen esittämät toimet hintakilpailukyvyn parantamiseksi eivät vielä riitä, kuten hallitus itsekin toteaa. Tarvitsemme lisäksi maltillisia palkkaratkaisuja ja muita kilpailukykyä parantavia toimia pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että hallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa pyrkii neuvottelemalla löytämään sellaisen kokonaisratkaisun, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä. Vetoamme myös työmarkkinajärjestöihin. Työntekijäpuolelta vaaditaan nyt joustoa ja ikävien päätösten hyväksymistä. Työnantajaosapuolelta vaaditaan samoin yhteiskuntavastuuta ja todellista halua luoda ja säilyttää työpaikkoja Suomessa. Luodaan yhdessä maallemme tulevaisuuden usko ja eväät paremmalle tulevaisuudelle.

Yhteys: Päivi Räsänen p. 050 511 3065

 

 

Vetoan osapuoliin, myös oppositioon

Tilanne työmarkkinaosapuolten ja maamme hallituksen välillä on ajautunut vakavaan kriisiin. Satamien, tavaraliikenteen ja paperikoneiden pysähtyminen sekä koulujen ja päiväkotien sulkeutuminen ei nosta Suomen taloutta eikä edistä kilpailukykyloikkaa.

Nyt tarvitaan kaikilta osapuolilta rakentavaa asennetta ja tekoja. Neuvottelut lakkojen ja mielenilmausten estämiseksi on saatava käyntiin.

Vetoan myös oppositiopuolueisiin. Tilanne on vakava, eikä siitä pidä yrittää lyhytnäköisesti mitata ulos poliittista hyötyä. Nyt on aika kaikkien tahojen etsiä kansallista yhtenäisyyttä ja isänmaan parasta.

 

Tiedote: Otetaan kiintiöpakolaisia siirtojen sijaan

Tiedote
Päivi Räsänen (kd)

Suomen ei tule osallistua eikä tukea turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja, mikä vain lisää ihmissalakuljettajien markkinoita  ja vaarallisten reittien vetovoimaa. Meille tulee tänä vuonna joka tapauksessa jopa 30 000 turvapaikanhakijaa, miksi lisäisimme tätä määrää, kun voisimme kohdistaa avun kaikkein heikoimmassa asemassa oleville? Ehdotan, että otamme 2400 kiintiöpakolaista suoraan pakolaisleireiltä. Näin voimme kohdistaa avun kaikkein heikoimmassa asemassa oleville mm naisille ja lapsille. Päätökset sisäisistä siirroista vetävät hallitsemattomaan kansainvaellukseen, päätökset kiintiöpakolaisista taas antavat viestin, että kannattaa hakeutua pakolaisleireille. Eu on lähtenyt hakoteille ja tekee karhunpalveluksen maahanmuuttopolitiikalle.

Lisätietoja Päivi Räsänen 0505113065

Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti

 

Sisäministeriön julkaisemat arviot turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta taloudellisesti vaikeana aikana ennakoivat merkittävää muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Viime vuonna Suomeen saapui 3651 turvapaikanhakijaa, tänä vuonna ennakoidaan 15 000 uutta hakijaa. Tilanne huolestuttaa myös siksi, että maahanmuutosta käyty keskustelu on jo entisestään yhteiskuntaa jakavaa ja kärjistynyttä.

Perussuomalainen puolue ei aavistanut hakijoiden vyöryä antaessaan keväällä vaalilupauksen 200 – 300 miljoonan euron leikkauksista maahanmuuttokuluihin. Nyt eduskunta joutuu päinvastoin käsittelemään kymmenien miljoonien eurojen lisäyksiä maahanmuuttokuluihin samalla kun koulutuksesta, terveydenhuollosta ja vanhuspalveluista leikataan.

Maahanmuuttokeskustelussa tarvitaan nyt kovaa faktaa ennakkoluuloisten huhupuheiden ja unelmahötön sijaan. Turvapaikanhakijoiden sisäisistä siiroista EU-maasta toiseen tulee luopua, sillä se kasvattaa entisestään laittoman ihmissalakuljetuksen vetovoimaa. Todennäköisesti jo pelkkä päätös sisäisistä siirroista on kasvattanut salakuljettajien markkinoita. Sen sijaan tulisi panostaa kiintiöpakolaisiin, jotka otetaan suoraan pakolaisleireiltä. Turvapaikanhakijoista valtaosa on nuoria terveitä miehiä, joista suuri osa palautetaan takaisia kotimaihinsa. Sen sijaan pakolaisleireillä asuu naisia, lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia, joilla ei edes ole varaa maksaa tuhansia euroja rikollisjärjestöille.

Hallituksen kaavailemat resurssit poliisille ja muille tuvallisuusviranomaisille eivät tule riittämään tässä tilanteessa. Turvapaikanhakijoiden joukosta on kyettävä seulomaan mahdolliset turvallisuusuhat yhteiskunnalle.

Samalla on tiukasti huolehdittava siitä, että turvapaikkaa hakevia kohdellaan ihmisarvoisesti eikä minkäänlaiselle rasismille saa antaa kasvualustaa.

 

Rakasta muukalaista niin kuin itseäsi

Tänään keskustellaan monikulttuurisuudesta. Erilaiset kulttuurit ovat vuosisatojen saatossa muokanneet myös syrjäisen Suomen yhteiskuntaa. On vaikea edes hahmottaa, mitä olisi alkuperäinen, koskematon yksikulttuurinen suomalaisuus. Ainakaan siihen ei kuuluisi kristinusko, sillä sekin tuli aikoinaan kantasuomalaisille pakanauskoisille venäläisten ja ruotsalaisten kauppiaiden ensivaikutteina.

Tämän päivän keskustelu osoittaa, että historiaa tunnetaan heikosti. Suomi on varmuudella rikkaampi, vahvempi ja parempi paikka elää muualta tulleiden vaikutteiden ja ihmisten kautta.

Ravintolayrittäjä teki illallispöydässä vaikutuksen, paitsi erinomaisella palvelulla myös elämäntarinallaan. Pakolaisleiriltä tullut nainen oli raivannut sinnikkäästi tiensä yrittäjäksi. Maahanmuuttajat ovatkin yrittäjyydessä vielä kantaväestöäkin aktiivisempia. Helsingin työssä käyvistä maahanmuuttajamiehistä 12,5% on yrittäjiä kun kaikista työssä käyvistä miehistä yrittäjyysprosentti on 8. Naisilla vastaavat luvut ovat 8% ja 4,7%. Maahanmuuttajayrittäjiä on Suomessa jo yli 8000 ja määrä kasvaa edelleen. Maahanmuuttajataustaisten yritykset työllistävät yli 20 000 henkilöä. Monet tämän päivän suomalaisista suuryrityksistä kuten Fazer, Stockmann, Enso Gutzeit, Paulig, ja Finlayson ovat aikansa maahanmuuttajien perustamia. Monet heistä aloittivat hyvinkin pienestä. Mukanaan he toivat vain osaamisensa.

”Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä. Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niin kuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niin kuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa.” (3. Moos. 19:33-34) Israelin kansa oli siirtolaisaikanaan Egyptissä saanut kokemuksen, joka auttoi eläytymään vähemmistön asemaan. Kristilliseen ihmiskuvaan kuuluu lähtökohtaisesti eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kunnioitus. Jokainen ihminen alkuperästään riippumatta on Jumalan kuva ja yhtä arvokas. Pakolaisia ja muukalaisia tulee siis kohdella samalla tavoin kuin maassa syntyneitä – niin sanoissa kuin teoissa. Vihapuhe on vaarallista, sillä se valitettavan usein johtaa vihatekoihin.

EDUSKUNNALLE TIEDONANTO FENNOVOIMAN TILANTEESTA

Eduskunnalle tulee turvata oikeus ottaa kantaa Fennovoiman hankkeeseen tilanteessa, jossa kotimaisen omistuksen edellytykset näyttävät varsin kyseenalaisilta erityisesti kroatialaisyhtiön mahdollisten Rosatom-kytkösten vuoksi . On myös huomattava, että suomalaisen teollisuuden kiinnostus hanketta kohtaan on osoittautunut heikommaksi kuin valtioneuvoston ja eduskunnan tehdessä päätöstä oletettiin.

Eduskunta teki myönteisen periaatepäätöksen 5. joulukuuta Fennovoiman täydennyshakemuksesta äänin 115-74 todeten hankkeen olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Kannatin itsekin hanketta niin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, valtioneuvostossa kuin eduskunnassa virkavalmisteluun perustuvilla energiapoliittisilla perusteilla. Valtioneuvosto asetti rakentamisluvalle edellytyksen vähintään 60 prosentin kotimaisesta omistuksesta kesäkuun 2015 loppuun mennessä. On selvää, että juridisen arvion Fennovoiman rakentamisluvan edellytyksistä tekee työ- ja elinkeinoministeriö ja päätöksen aikanaan valtioneuvosto. On tärkeää, että TEM tekee huolellisen arvion kroatialaisyhtiön taustoista.

Pidän kuitenkin oleellisena sitä, että eduskunta saa perusteellisen selvityksen Fennovoiman tilanteesta erityisesti siinä tilanteessa, jos TEM päätyisi hyväksymään kroatialaisyhtiön osaksi kotimaisen omistuksen edellytyksiä. Mahdollisessa hylkäystilanteessakin eduskunnalle on turvattava mahdollisuus ottaa kantaa energiapolitiikan tulevaisuuteen ja tarpeisiin muuttuneessa tilanteessa.

Tiedonanto tarjoaa mahdollisuuden sekä perusteelliseen valiokuntakäsittelyyn että eduskunnan kannanottoon äänestämällä.

 

Kristillisdemokraateilta tukea oikeusministeri Lindstömille

Oikeusministeri Jari Lindström kertoi Kouvolan Sanomien haastattelussa, että ei ehkä esittele edellisen eduskunnan hyväksymää lakia sukupuolineutraalista avioliittolaista. Hän perusteli mahdollista valintaansa sillä, että asia on sekä hänelle että puolueelle vaikea. Tämän johdosta Vihreiden eduskuntaryhmä on ilmoittanut aikeistaan tehdä kirjallisen kysymyksen, jolla vaaditaan hallitusta sitoutumaan edellisen eduskunnan tekemään päätökseen.

Hallitus ja eduskunta ovat kuitenkin vapaita tarvittaessa myös muuttamaan edellisten eduskuntien tekemiä päätöksiä. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa ei ole otettu asiaan kantaa, joten oikeusministerin pohdinta on mielestämme täysin oikeutettua. Rohkaisen hallitusta ja oikeusministeriä käyttämään omaa aloite-oikeuttaan avioliittolain korjaamiseksi niin, että avioliitto voisi myös vuoden 2017 jälkeen säilyä miehen ja naisen välisenä.  Tällä hetkellä on vireillä valtakunnallinen nimien keräys kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan edellisen eduskunnan tekemän päätöksen kumoamista. Aito avioliitto – aloitteen tavoitteena on säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä, aidosti tasa-arvoisena avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin.

Koska mahdollisesti syksyllä käsittelyyn tuleva kansalaisaloite tarjoaa koko eduskunnalle tilaisuuden ottaa kantaa avioliiton säilymiseen miehen ja naisen välisenä, olisi tärkeää, että hallitus ei hätiköisi lainsäädännön muutoksilla, jotka olisivat tulossa voimaan vasta vuonna 2017.

Olen jättänyt asiasta tänään kirjallisen kysymyksen, johon koko Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on yhtynyt.

Sunnuntai on eurooppalainen pyhäpäivä

 

Kokoomus on tuonut vahvasti esiin tavoitteensa liikeaikalain kumoamisesta. Kaupat saisivat olla auki milloin vain, olipa sitten kyseessä joulu, vappu tai itsenäisyyspäivä.

Nykyinen lainsäädäntö on kieltämättä sekava niin kuluttajien kuin yrittäjien näkökulmasta. Mutta haluammeko 24/7 yhteiskunnan, jossa viikkorytmi, pyhän ja arjen ero häviää?

Kokoomuksen kanta ei edusta eurooppalaista kristillisdemokratian valtavirtaa. Kokoomus ja kristillisdemokraatit kuuluvat samaan eurooppalaiseen kansanpuolueeseen EPP. Kokoomus on itse hyväksynyt eurooppalaisen EPP-puolueen ohjelman, jossa todetaan: ”Ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että yhteiskunnassa on yksi yhteinen vapaapäivä viikossa. Vuosisatoja Euroopassa sunnuntai on ollut se päivä. Sunnuntain puolustaminen yhteisenä eurooppalaisena pyhäpäivänä on tärkeää myös maanosamme kulttuuristen juurien säilyttämiseksi.”

Sunnuntaikaupan avaaminen tietää kuolemaa joukolle kylä- ja lähikauppoja, samoin erikoistavaraliikkeille, joilla ei ole mahdollisuutta kilpailla sunnuntaityöllä. Sunnuntaityöstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Lisääntyvän sunnuntaikaupan kuluttaja maksaa kukkarostaan tuotteiden hinnoissa.

Valtaosa kaupan työntekijöistä ja pienyrittäjistä on naisia. Heistä osa on yksinhuoltajia, joille pienten lasten päivähoitojärjestelyt ovat sunnuntaisin hankalia. Näiden perheiden koululaiset joutuvat myös viettämään omaa lepopäiväänsä ilman äitiä. On kohtuutonta, jos pienyrittäjä käytännössä, pysyäkseen kilpailussa mukana, joutuu seitsenpäiväisen työviikon kierteeseen.

Oikeus kollektiiviseen lepopäivään on sivilisaatiomme vanhinta työsuojelulainsäädäntöä. Viikkorytmiä on sanottu erääksi ihmiskunnan merkittävimmistä kulttuurisaavutuksista. Kollektiivinen lepopäivä suojaa henkistä hyvinvointia ja ehkäisee uupumusta. Mitä enemmän työtä siirretään sunnuntaille, sitä vähemmän perheille tarjoutuu mahdollisuuksia yhteisen vapaapäivän viettoon. Luther on katekismuksessa viisaasti linjannut, että lepopäivänä teetetään vain ne työt, mitä ”kristillinen rakkaus ja välttämätön tarve vaativat”. Kauppojen laaja aukiolo sunnuntaisin ei ole kuluttajien kannalta välttämätöntä.

 

 

Kotimaista ruuantuotantoa tarvitaan

 

Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua ja jopa 70 prosenttia harvaanasuttua maaseutua. Pitkät etäisyydet ja harva asutus nähdään usein ongelmana.  Tilanteen voisi kuitenkin kääntää vahvuudeksi ja innovaatioiden kasvualustaksi.

Suomalainen maatalous on käynyt läpi radikaalin rakennemuutoksen parinkymmenen vuoden aikana. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on tuonut mukanaan paljon byrokratiaa ja isommat tilakoot. Vaikka EU:lla on yhteinen maatalouspolitiikka, sillä ei ole yhteistä ruokaturvaa. Kotimainen ruuantuotanto on edelleen tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden näkökulmasta, myös huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.

EU:n rahoituskausittain käytävät neuvottelukierrokset aiheuttavat aina loppukaudesta epävarmuutta ja vaikeuttavat viljelijöiden pitkäjänteisten tulevaisuudensuunnitelmien tekemistä. Kansallisten tukien tuleekin tukea riittävää ennakoitavuutta, jotta pystytään lisäämään viljelijöiden rohkeutta investointeihin. Hallitus on asettanut myös viljelijätuet ehdolliselle leikkauslistalle, mikä heikentäisi suomalaisen ruuan ja maaseudun asemaa.

Ruuasta saadun hinnan tulisi jakautua oikeudenmukaisesti kaupan, elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon kesken. Elintarvikeketjuun tarvitaan läpinäkyvyyttä, jotta kuluttaja voi aidosti valita tuotteen, josta tuottaja saa riittävän katteen.

Maatalousyrittäjät tarvitsevat vähemmän sääntelyä ja byrokratiaa mutta parempia tieverkkoja ja tietoliikenneyhteyksiä. Biotalouden kehittämismahdollisuudet riippuvat täysin liikenneinfrastruktuurin kunnosta. Maaseudun teiden on kestettävä raskas liikenne.

Joukkoraiskauksesta ehdollista?

 

Eilen annetut Helsingin käräjäoikeuden tuomiot Tapanilan-raiskaus -tapauksessa ovat nostaneet esille aiheellisia kysymyksiä: Onko lainsäädäntömme seksuaalirikosten kohdalla oikea? Antaako se oikean viestin seksuaalirikosten tuomittavuudesta? Suojelemmeko uhria vai sen sijaan jotakuta muuta?

Julkisuuden huomioiminen tuomioita lieventävänä tekijänä on merkillinen. On selvää, että joukkoraiskaus tapahtumana on niin poikkeuksellinen ja pelottava, että se herättää laajaa huomiota. Vaikka tapaus on ollut uutisissa, niistä ei ole ilmennyt tekijöiden henkilöllisyyksiä tai muita tarkempia tietoja, joiden perusteella tekijät pystyttäisiin yksilöimään.

Iän huomioiminen tuomioissa kuuluu oikeusjärjestelmämme yleisiin oppeihin. Mutta juuri tekijöiden nuoren iän vuoksi pidänkin huolestuttavana sitä, minkälaisen viestin annamme tällä ratkaisulla ja erityisesti sen perusteluissa ilmenneiden yksityiskohtien kautta. Seuraamuksella on useita tarkoituksia, muun muassa rangaistavuudella tavoiteltava opetus sekä tekoa sovittava rooli. Ehdollista vankeutta ei usein koeta rangaistuksena eikä se merkittävästi vaikuta nuoren arkeen. Joukkoraiskaus on teko, josta ei tulisi selvitä pelkällä ehdollisella lainkaan.

Oikeusoppineet ovat nostaneet esille tuomioiden kirjoitustapakäytännön, joka tässä tapauksessa aiheutti ikävän viestin. Se että perusteluissa todetaan, ettei teko ollut erityisen nöyryyttävä, on uhrin kokemusta ja teon tuomittavuutta vähättelevä.

Vetoan erityisesti oikeusministeri Lindströmiin, että hän ottaa asian pöydälle pikimmiten. On huolehdittava, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Uhrin oikeusturvan tulee olla aina ensisijalla.